ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១,៣៦០នាក់ និងស្លាប់​២២នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ១,៣៦០នាក់ និងស្លាប់​ ២២នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង