ចាប់ពីថ្ងៃទី៥-៩ ខែកញ្ញា កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ..

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយលើផ្ទៃប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបជាមួយនឹង ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងកម្រិតពី មធ្យមទៅបង្គួរ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង